Dental Plus Rzeszów

Implantologia

Implant jest to sztuczny element konstrukcyjny przypominający korzeń zęba, wprowadzony do kości szczęki lub żuchwy w trakcie zabiegu chirurgicznego, służący do wykonania nadbudowy protetycznej utraconego zęba lub grupy zębów.

W przypadku implantu występuje bezpośredni kontakt wszczepu z kością, który powstaje w procesie zwanym osteointegracją.

Nowoczesne technologie zapewniają coraz lepsze dopasowanie wszczepów do ludzkiego organizmu w zakresie biozgodności i funkcjonalności- dzięki temu przypadki odrzucania implantu są coraz rzadsze, a pacjent nie odczuwa różnicy pomiędzy zębami naturalnymi a wszczepem, czego nie da się osiągnąć stosując protezy.

Za pomocą implantów można odtworzyć brak pojedynczego zęba, wykorzystuje się je również w przypadku bezzębnej szczęki czy żuchwy.

Ponadto na implantach można opierać konstrukcje protetyczne, takie jak korony mosty czy protezy wyjmowane. Zastosowanie wszczepów znacznie poprawia funkcje żucia, wygląd, samopoczucie, wymowę co prowadzi do podniesienia jakości życia.

Implant zapewnia poczucie komfortu w trakcie jedzenia, nie zmienia smaku potraw.

Podstawowym materiałem z jakiego zrobione są implanty jest tytan ponieważ jest doskonale tolerowany przez organizm oraz na tyle wytrzymały, żeby znieść obciążenia takie jakim podlegają korzenie naturalnych zębów.

Wskazania do zastosowania wszczepów: całkowite bezzębie, braki międzyzębowe o różnej rozpiętości, brak pojedynczego zęba, brak tolerancji protez ruchomych, brak zawiązka lub zawiązków zębów stałych.

Przeciwwskazania bezwzględne do stosowania implantów: choroba nowotworowa, AIDS, choroby psychiczne, zły stan higieny jamy ustnej, narkomania, wiek: mniej niż 16 lat a więcej niż 65 lat – u osób przed 16 rokiem życia nie zakończył się poziom wzrostu kości, u osób po 65 roku życia zdolność do regeneracji kości jest mniejsza także ich wytrzymałość maleje.

Przeciwwskazania względne do stosowania implantów: choroby układu krążenia, palenie tytoniu, choroba reumatyczna, wady zgryzu, zaburzenia odporności organizmu, znaczne zaniki kostne szczęki i żuchwy, cukrzyca, osteoporoza. Przeciwwskazania miejscowe: niewystarczające wymiary i stan wyrostka kostnego-np kość nie jest wystarczająco gruba i gęsta – obecnie można korygować niektóre z takich przypadków poprzez zabiegi regeneracji kości, brak miejsca pomiędzy zębami górnymi i dolnymi lub między zębami sąsiednimi, nieprawidłowa błona śluzowa w planowanym miejscu umiejscowienia wszczepu np. zbyt cienka lub niewystarczająco ukrwiona błona śluzowa (często występująca u palaczy).

Kosztów leczenia nie da się niestety określić co do złotówki- koszt końcowy zwykle różni się od szacowanego w granicach 5-10%.

Niestety nie u każdej osoby można stosować wszczepy. Przed przystąpieniem do końcowej oceny konieczne jest przeprowadzenie dokładnego wywiadu lekarskiego oraz wykonanie badań radiologicznych, tomografii komputerowej na podstawie, których można określić gęstość kości oraz rozmieszczenie poszczególnych struktur. Wykonanie badań laboratoryjnych oraz przestudiowanie historii chorób daje realne możliwości określenia szans na powodzenie zabiegu – niestety nigdy nie ma stuprocentowej gwarancji ponieważ każdy organizm jest inny i jego reakcja na implant może odbiegać od reakcji zaobserwowanych u większości pacjentów.

Pomimo to u ponad 92% leczonych osób implanty przyjmują się bez większych problemów.

Zabiegi implantologiczne przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów w atestowanych gabinetach.

Przeważająca większość gabinetów daję gwarancję skuteczności leczenia. Dobrze wykonane implanty zapewniają komfortowe samopoczucie i charakteryzują się wysoką trwałością – około 80% z założonych wszczepów utrzymuje zespolenie z kością ponad 10-15 lat i dłużej.

Czas leczenia zależny jest od wybranej techniki- wszczepienie implantu oraz osadzenie na nim odbudowy – korony lub mostu- może trwać łącznie od kilku godzin do kilku miesięcy, ponieważ w jednych systemach procedura odbywa się w ciągu jednej wizyty, natomiast w innych kilka wizyt rozłożonych jest w czasie.

Czas potrzebny do całkowitego zagojenia się rany oraz zrośnięcia się zewnętrznych powierzchni implantu z kością (osteointegracja) jest rożny dla kości szczęki 5-6 miesięcy dla kości żuchwy 2-3 miesiące.

Rodzaje implantów: implanty natychmiastowe jednofazowe – wszczep umieszcza się w kości natychmiast po usunięciu zęba (ekstrakcji), implanty odroczone dwufazowe – wszczep jest najpierw osadzany w kości bez zakładania korony protetycznej lub innej odbudowy, np. mostu czy protezy.

Zabiegi dostosowujące wyrostki kostne do implantów. Dla osób u których występują niekorzystne warunki kostne w jamie ustnej istnieje możliwość ich poprawienia co umożliwia zwykle późniejsze umieszczenie w nich implantów. Podstawowym zabiegami które są pomocne w osiągnięciu odpowiedniej grubości i gęstości wyrostka zębodołowego są sterowana regeneracja (augmentacja) kości oraz podniesienie dna zatoki szczękowej.

Rokowania. Powodzenie terapii zależne jest od stanu zdrowia pacjenta indywidualnych predyspozycji jego organizmu, jego samodyscypliny utrzymywania dobrej higieny jamy ustnej zarówno przed jak i po zabiegu oraz od precyzji wykonania wszczepu. Czynnikami sprzyjającymi przyjęciu się wszczepu są gęstość i grubość wyrostka zębodołowego, prawidłowa i dobrze ukrwiona błona śluzowa jamy ustnej co pozwala na jej szybką regenerację , przestrzeganie właściwej higieny jamy ustnej, oraz zaleconej diety min unikanie spożywania twardych pokarmów do czasu zagojenia się ran pozabiegowych.