Dental Plus Rzeszów

Protezy szkieletowe

Protezy szkieletowe należą do ruchomych uzupełnień protetycznych.wykorzystuje się je w przypadku braków zębowych zbyt rozległych na uzupełnienie mostem. Główną ich częścią jest metalowy szkielet zaopatrzony w klamry i cienie, który jest na tyle cienki i zredukowany iż praktycznie nie przeszkadza użytkującemu. Cienie są to wypustki opierające się na żujących powierzchniach zębów i przenoszące tym samym siły żucia przez zęby i zębinę na kości szczęk. Należy podkreślić, że jest to fizjologiczny sposób przenoszenia sił zgryzowych na kości i stanowi niewątpliwie zaletę tego rodzaju uzupełnień. Również błona śluzowa i okostna uczestniczą w przenoszeniu sił, ale w dużo mniejszym stopniu niż ma to miejsce w protezach osiadających. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protez na podłożu. Ze względu na ich niekosmetyczny wygląd są one coraz częściej zastępowane przez mocowanie na koronach zasuwy, zatrzaski i korony teleskopowe. W celu umożliwienia takiego utrzymania protezy, konieczne jest okoronowanie zębów sąsiadujących z protezą. Połączenie protezy z koronami następuje bez widocznych elementów metalowych (klamry, ciernie), co umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu kosmetycznego.