Dental Plus Rzeszów

Wybielanie martwego zęba pierwsza wizyta / kolejna wizyta160 / 130 zł
Wybielanie wszystkich zębów1 200 zł
Licówka kompozytowa350 zł
Usuwanie przerw pomiędzy zębami siecznymi oraz zębami bocznymi620 / 820 zł
Korekty kształtu zębów materiałami kompozytowymi400 / 500 zł