Dental Plus Rzeszów

Wkład koronowo-korzeniowy prosty410 zł
Wkład koronowo-korzeniowy złożony460 zł
Wkład z włókna szklanego360 zł
Zatrzask osiowy460 zł
Korona tymczasowa210 / 260 zł
Korona żakietowa460 zł
Korona metalowa licowana porcelaną960 zł
Korona pełnoceramiczna1 100 zł
Korona porcelanowa na podbudowie cyrkonowej1 680 zł
Proteza akrylowa do 4 brakujących zębów680 zł
Proteza akrylowa od 4 do 8 brakujących zębów780 zł
Proteza całkowita1 000 zł
Proteza natychmiastowa1 000 zł
Proteza szkieletowa1 800 zł
Proteza szkieletowa kosmetyczna2 150 zł
Proteza elastyczna1 850 zł
Podścielenie protezy280 zł
Wzmocnienie protezy łuk, siatka210 zł
Sklejenie protezy210 zł
Dostawienie klamry, zęba210 zł
Każdy kolejny punkt130 zł
Szyna relaksacyjna450 zł
Cementowanie korony160 zł
Cementowanie mostu260 / 320 zł
Zdjęcie korony240 zł
Zdjęcie mostu290 / 350 zł