Dental Plus Rzeszów

Znieczulenie40 zł
Ekstrakcja zęba prosta280 zł
Ekstrakcja zęba złożona z separacją korzeni210 / 260 zł
Resekcja450 zł
Resekcja następny ząb280 zł
Wyłuszczenie torbieli z resekcją wierzchołków korzeni450 zł
Usunięcie torbieli w obrębie tkanek miękkich350 zł
Usunięcie zęba zatrzymanego460 zł
Usunięcie zęba nadliczbowego460 zł
Usunięcie zęba mądrości460 zł
Rewizja wyrostka zębodołowego prosta380 zł
Rewizja wyrostka zębodołowego złożona450 zł
Usunięcie zmian w obrębie tkanek miękkich400 zł
Hemisekcja500 zł
Odsłonięcie korony zęba zatrzymanego380 zł
Podcięcie wędzidełka350 zł
Wycięcie kieszonki przy zębach mądrości330 zł
Szycie140 zł
Nacięcie i drenaż ropnia200 zł
Założenie opatrunku do zębodołu120 zł